Εξώδικο του ΠΦΣ προς τα ΕΛΤΑ

Με αφορμή την είδηση στα ΜΜΕ για την πρόθεση των ΕΛΤΑ να συμπεριλάβουν στις νέες υπηρεσίες τους την προσκόμιση στα φαρμακεία και την εκτέλεση συνταγών για λογαριασμό των ασφαλισμένων, ως και την παράδοση των φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους μέσω των ταχυδρόμων, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απέστειλε εξώδικο προς την εταιρεία "ΕΛΤΑ Α.Ε.", στο οποίο αναφέρει ότι "Σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε σε επίσημη διάψευση των εν λόγω πληροφοριών και να απέχετε από οιαδήποτε παράνομη σχετική ενέργεια."Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails