Δελτίο τύπου για την επαναφορά του μέτρου θεώρησης των συνταγών

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μελέτησε το νομοσχέδιο «Εισηγήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εργασίας όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τις θεωρήσεις των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων.

Η διαδικασία θεώρησης των συνταγών δοκιμάστηκε κατά το παρελθόν, απέτυχε πλήρως, δεν συνέβαλε στη μείωση των δαπανών και μετεξελίχθηκε σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Ο μόνος ουσιαστικός λόγος επιβολής του είναι η δημιουργία εμποδίων πρόσβασης των ασφαλισμένων στις μονάδες παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η εξ αυτού αδυναμία λήψης των προβλεπομένων παροχών.

Οι ελεγκτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως του ΟΠΑΔ είναι ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι και σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο ασφαλισμένων που θα σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές προκειμένου να θεωρήσουν την συνταγή τους. Ήδη, σήμερα, οι ουρές των ασφαλισμένων για να θεωρήσουν παρακλινικές εξετάσεις και μόνον, έχουν γίνει πρωτοσέλιδο στον τοπικό τύπο, αναδεικνύοντας την ταλαιπωρία των ασθενών. Παράλληλα, όλα τα περιφερειακά ελεγκτήρια του ΟΠΑΔ έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΔ στην οδό Σαπφούς και να δαπανούν ολόκληρη μέρα για να θεωρήσουν τα βιβλιάριά τους.

Επίσης, από την προσεκτική ανάγνωση του νομοσχεδίου, προκύπτει ότι η σύνταξη των σχετικών διατάξεων έγινε από άνθρωπο που προφανώς δεν έχει στοιχειώδη γνώση ή εμπειρία, αλλά και δεν φρόντισε να πληροφορηθεί τα στοιχειώδη από τη διαδικασία εκτέλεσης μιας συνταγής.

Αντιλαμβανόμεθα την λογική της κυβέρνησης και των αρμοδίων υπουργείων να θεσπίσουν με κάθε τρόπο μέτρα που θα μειώσουν την φαρμακευτική δαπάνη, κατεύθυνση προς την οποία και εμείς επιθυμούμε να συμβάλουμε και για αυτό έχουμε υποβάλει από τις αρχές του χρόνου δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων άμεσα υλοποιήσιμων. Το συγκεκριμένο όμως μέτρο είναι λανθασμένο και ανεφάρμοστο υπό τις παρούσες συνθήκες πλήρους έλλειψης μηχανοργάνωσης σε όλο το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Για  το λόγο αυτό προτείνουμε την απόσυρση της σχετικής παραγράφου 2 και την άμεση υλοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσα από την οποία περνά ο περιορισμός των φαρμακευτικών δαπανών και όχι με επιστροφή σε αποτυχημένες πρακτικές της δεκαετίας του ’80.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails