ΕΥΒΟΙΑΣ

Διέυθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 2, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλέφωνο: 2221025109
Φαξ: 2221025109

Πρόεδρος: ΜΠΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Διέυθυνση: ΑΒΑΝΤΩΝ 38, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλέφωνο: 2221082404Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails