Αναζήτηση Πρακτικής

Ημερομηνία: 02/07/2019 13:03 μμ

Σπουδαστρια ΔΙΕΚ βοηθός φαρμακείου αναζητώ φαρμακείο για την πρακτική άσκηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας :6949806136


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails