Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

Αίτηση ένταξης στις Εφημερίες

Όλες οι αιτήσεις που αφορούν στις εφημερίες γίνονται πλέον αποκλειστικά από το μενού Μέλη και στην περιοχή Επικοινωνία μελών.

Εκεί θα βρείτε τις αιτήσεις που αφορούν στις υπηρεσίες.

(http://www.fsth.gr/contact-duties.el.aspx)

Για να τα πραγματοποιήσετε όλα αυτά θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στον ιστότοπο.

Οδηγίες σύνδεσης μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Χρήσης και Σύνδεσης του Ιστότοπου για μέλη που βρίσκεται πάντα στο κάτω κεντρικό μενού της ιστοσελίδαςLogin-iconLogin