Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης διευρυμένου ωραρίου και ακύρωσής της

Δήλωση διευρυμένου ωραρίου:

Με το video αυτό κατευθύνεστε στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια δήλωση διευρυμένου ωραρίου απευθείας από τον υπολογιστή σας με παραλήπτες το ΦΣΘ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της

Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το mail σας στη θέση που δείχνει το video προκειμένου να παραλάβετε αντίγραφο της δήλωσής σας.

Τέλος, θα δείτε ένα πεδίο εξουσιοδότησης προς το ΦΣΘ να προωθήσει τη δήλωσή σας στην Περιφέρεια, παρακαλούμε αφήστε το ως έχει για να μη χρειαστεί να την κατεθέσετε οι ίδιοι στην ΠΚΜ.

 

 

Ακύρωση δήλωσης:

Με το video αυτό κατευθύνεστε στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ακυρώσετε μια δήλωση για διευρυμένο ωράριο που καταθέσατε. Προϋπόθεση για την ακύρωση είναι να μην έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσής.

Τέλος, θα δείτε ένα πεδίο εξουσιοδότησης προς το ΦΣΘ να προωθήσει τη δήλωσή σας στην Περιφέρεια, παρακαλούμε αφήστε το ως έχει για να μη χρειαστεί να την κατεθέσετε οι ίδιοι στην ΠΚΜ.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails