Καμία αλλαγή στο ΦΠΑ των φαρμάκων μέχρι την έκδοση δελτίου τιμών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ 20.7.2015

Μετά από επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, μας ενημέρωσαν ότι επίκειται η έκδοση νέου Δελτίου Τιμών.

Μέχρι την έκδοσή του δεν αλλάζει ο ΦΠΑ στα φάρμακα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΦΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails