Αναζήτηση Εργασίας - Βοηθός Φαρμακείου

Ημερομηνία: 02/07/2019 13:08 μμ

Βοηθός Φαρμακείου, απόφοιτη Δ.Ι.Ε.Κ με Πιστοποίηση αναζητώ εργασία στην Κεντρική/Δυτική Θεσσαλονίκη.
• Άριστες γνώσεις Αγγλικών ( Proficiency) , μέτριες Βουλγαρικών
• Γνώσεις καλλυντικών και παραφαρμάκων
τηλ : 6951351538


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails