ΠΦΣ: Διευκρινίσεις για τα ΦΥΚ 20/1/2012

1) Οι Ηλεκτρονικές συνταγές που περιέχουν ΦΥΚ  και δεν εκτελούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ,  όπως και με τις χειρόγραφες τέτοιου τύπου συνταγές με ΦΥΚ, απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης "ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ".
Επειδή τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν την ένδειξη "ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ" ηλεκτρονικά αλλά μόνο χειρόγραφα, οι ηλεκτρονικές αυτού του τύπου συνταγές θα εκτελούνται  και θα καταχωρούνται χειρόγραφα.

2) Σας υπενθυμίζουμε πώς μία ηλεκτρονική συνταγή που δεν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά θεωρείται χειρόγραφη, εκτελείται και καταχωρείται  σαν χειρόγραφη και υπόκειται στις προυποθέσεις των χειρόγραφων συνταγών. Επομένως χρειάζεται θεώρηση όπου αυτή απαιτείται.

3) Για τον ΟΓΑ τα ΦΥΚ και τα υπόλοιπα του καταλόγου χορηγουμένων  ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, μέχρι νεωτέρας τα χορηγούμε με τις προϋποθέσεις που τα  χορηγούσαμε (Κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικά φαρμακεία)  μέχρι και την ένταξη του ΟΓΑ σε αυτόν.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails