Μετατίθεται για 15/12/2014 η αναστολή εκτέλεσης συνταγών του στρατού

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ, Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 15/12/14Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails