Εγγραφή υπαλλήλων φαρμακείων στα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ - Δικαιολογητικά

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει και φέτος στα προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και καλεί τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να δηλώσουν με την παρακάτω αίτησή τους την συμμετοχή των υπαλλήλων των φαρμακείων τους σε αυτά. Πατήστε πάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails