Από 15/4 η συνταγογράφηση αποκλειστικά σε συνταγολόγια του ΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011
Αριθ. Πρωτ. Π60/9
 

ΠΡΟΣ:

1. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

2. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής

3. Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιά

ΘΕΜΑ: "Σχετικά με την εκτέλεση συνταγών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ από 1.4.2011"

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/836/21.3.2011

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι από 1.4.2011 ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ θα εκδίδουν είτε

α) ηλεκτρονικές συνταγές επιλέγοντας ως φορές ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε

β) συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τα συνταγολόγια του Ιδρύματος που θα τους διατεθούν.


Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι από 15.4.2011 δεν θα γίνονται δεκτές οι συνταγές που αναγράφονται στα λευκά ατομικά έντυπα των ανωτέρω ιατρών.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails