Αποστολή νέων βεβαιώσεων ΤΣΑΥ

Αριθμ. Πρωτ. 1351
Αθήνα, 24/4/2014
ΠΡΟΣ

-             Φαρμακευτικούς Συλλόγους

-             Όλους τους Φαρμακοποιούς


Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Όπως μας ενημέρωσε το ΤΣΑΥ, οι βεβαιώσεις πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών που έχουν αποσταλεί στα φαρμακεία - σε πολλές περιπτώσεις - δεν συμπεριλαμβάνουν τους  τελευταίους μήνες του 2013, από λάθη στην ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος.

Μετά από πιέσεις του ΠΦΣ, η μηχανογραφική υπηρεσία του ΤΣΑΥ θα αποστείλει νέες βεβαιώσεις τις οποίες θα παραλάβουν τα φαρμακεία εντός των προσεχών ημερών.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 8824781 ή αποστείλετε Fax στο 210 8814501 με  υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακείου όπου θα ζητάτε  την αποστολή νέας βεβαίωσης.

Επίσης θα πρέπει να ενημερώσετε τους λογιστές σας, προκειμένου να μην καταχωρήσουν τις βεβαιώσεις που έχετε παραλάβει.
 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails