ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 02/07/2019 13:12 μμ

Ζητείται υπεύθυνος φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως για εργασία σε Φαρμακειο της δυτικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση Τηλ: 6979923308


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails