ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διέυθυνση: ΚΑΛΟΥΔΗ 10, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2651025324
Φαξ: 2651026758

Πρόεδρος: ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΜΠΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Διέυθυνση: Γ. ΣΑΚΚΑ 11, 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2651022012Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails