Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού σκευάσματος CENTRAC 10mg/tab και CENTRAC 20mg/tab

3/12/2019

 

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε στις 3/12/2019 την ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού σκευάσματος CENTRAC 10mg/tab (κωδ. ΕΟΦ 1550801) και CENTRAC 20mg/tab (κωδ. ΕΟΦ 1550802).

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails