Ανάκληση παρτίδων φαρμακευτικών προϊόντων Zurfix, Epadoren και Ptinolin

07/11/2019

 

Ο ΕΟΦ ανακοίνωση σήμερα 7/11/2019 την ανάκληση παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων Zurfix 150mg/tab και την ανάκληση παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων με ρανιτιδίνη Epadoren και Ptinolin.

Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα φαρμακευτικά προϊόντα που ανακαλούνται.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails