Ανάκληση παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος UTROGESTAN 200mg caps,btx15

07/01/2020

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε "την ανάκληση της υπ. αριθμ.180357 παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος UTROGESTAN 200mg caps,btx15, διότι παρουσιάζει απόκλιση από τις εγκεκριμένες προδιαγραφές εμφάνισης του προϊόντος, κατά τη διαδικασία παραγωγής".

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails