Υποχρεωτική δήλωση αποθεμάτων σε χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2020  

 

AΡΙΘΜ. Πρωτ: 459

 

Προς: Φαρμακοποιούς Μέλη ΦΣΘ

 

«Υποχρεωτική δήλωση αποθεμάτων σε χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατόπιν διευκρινίσεων από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, σας ενημερώνουμε ότι βάσει της ΠΝΠ της 14-3-2020 ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 είμαστε ΟΛΟΙ υποχρεωμένοι να δηλώσουμε τα αποθέματά μας σε χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια.

Πιο συγκεκριμένα δηλώνουμε την ποσότητα των αποθεμάτων σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα. Σε περίπτωση που δεν έχουμε απόθεμα, δηλώνουμε μηδενικό αριθμό.

Επίσης, σύμφωνα με την ΠΝΠ, δηλώνουμε την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και ιδίως τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και ιδίως την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού συνδέσμου https://antiseptics-suppliers.businessportal.gr/authentication που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/). Η σύνδεση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων και μέσω των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS για επιχειρήσεις μη μέλη ΓΕΜΗ όπως τα μη συστεγασμένα φαρμακεία. Για τους κωδικούς αυτούς θα ρωτήσετε τους λογιστές σας.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ΠΝΠ, είμαστε υποχρεωμένοι να επικαιροποιούμε τη δήλωση για τα αποθέματά μας κάθε τρεις ημέρες, για τους επόμενους δύο μήνες και για όσο διάστημα η χώρα μας τελεί σε κατάσταση έκτακτων συνθηκών.

Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής: α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                        ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επισυνάπτονται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και Οδηγίες καταχώρησης.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails