Νέες τιμές αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου και τις ταινίες μέτρησης κετόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 

 

Αθήνα, 22.05.2020

Αρ. Πρωτ. 1773

 

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

A) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1929/ Β /20.05.2020 παρατείνεται μέχρι τις 30.09.2020 η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 36 της ΠΝΠ68Α/20.03.2020. Η παράταση αφορά την ηλεκτρονική παραλαβή των συνταγών εφόσον ο ασθενής έχει ενεργοποιήσει την λειτουργικότητα της άυλης συνταγής από το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή από την ιστοσελίδα του gov.gr και στο παραστατικό εκτέλεσης αναγράφεται «ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ- Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ»

B) Επιπρόσθετα, σας διαβιβάζουμε το ΦΕΚ 1944 / Β / 21.5.2020 όπου ορίζονται οι τιμές αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου. Διευκρινίζουμε ότι :

  •  Η ανώτατη καθαρή τιμή αποζημίωσης προ Φ.Π.Α του ΕΟΠΥΥ για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου παραμένει η ίδια. Λόγω όμως της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α από το 13% στο 6 % , σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ, η ανώτατη τιμή αποζημίωσης με Φ.Π.Α διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, 25 STRIPS 9,15 €
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, 50 STRIPS 18,30 €
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, 100 STRIPS 36,58 €

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιέχονται οι ταινίες μέτρησης σακχάρου , οι οποίες εμφανίζουν αποζημιούμενη τιμή ΕΟΠΥΥ διαφορετική του 18,30 €: 

ΕΙΔΟΣ ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ ΕΑΝ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

ΜΕ Φ .Π.Α

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ EBSENSOR , 50 TMX. 6010400000587 4712558769020 11,26 €
RUBY-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 6010400000389 5206694200442 11,85 €
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ – ΖΑΦΕΙΡΙ 6010400000231 5206694200145 11,85 €
FORA DIAMOND ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 6010400000496 7640143655878 14,47 €
FORA DIAMOND ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 6010400000215 7640143654826 14,47 €
GLUCODR AUTO STRIPS 6010400000454 8806128327010 16,73 €
FREESTYLE LITE 50 STRIPS 6010400000025 5021791708161 17,16 €
VIVACHEK ECO ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50PCS 6010400000157 5200000020212 17,57 €
GLUCODR AUTO A 6010400000660 8806128340125 17,98 €

 

Με εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 

ΦΕΚ 1944_Β_21.5.2020_ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΕΤΟΝΩΝ_ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΦΕΚ-1929-Β_20.05.2020_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails