Άυλη συνταγογράφηση σε εξαρτώμενα ανήλικα μέλη

06/04/2020

 

Η ΗΔΙΚΑ ενημερώνει ότι για την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης σε εξαρτώμενα ανήλικα μέλη, και για τις περιπτώσεις όπου διαφορετικός γονέας  εγγράφει τα μέλη και διαφορετικός  έχει την ασφαλιστική τους  κάλυψη, υπεύθυνος για την ενεργοποίηση είναι ο γονέας ο οποίος έχει την ασφαλιστική κάλυψη των ανήλικων μελών.

Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της άυλης συνταγογράφησης του ανήλικου μέλους, θα πρέπει ο γονέας μετά την είσοδό του στο σύστημα με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, να εισάγει τον ΑΜΚΑ για το κάθε μέλος ξεχωριστά και ακολούθως να συνεχίσει τη διαδικασία εισάγοντας τα στοιχεία επικοινωνίας για το μέλος.

Να σημειωθεί ότι τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών θα πρέπει να έχουν προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή κωδικούς Πρωτοβάθμιας Υγείας τους οποίους έχουν παραλάβει από τον οικογενειακό τους ιατρό.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails