Τροποποίηση δελτίου αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Δεκεμβρίου 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

20/12/2019

 

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. Δ3(α)87611/13-12-2019 απόφασης «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2019» και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια.

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές Τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ, ήτοι 6% ή 13% ή 24% ανά περίπτωση.

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ισχύει: Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από την ανάρτησή του.

Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 10-01-2020.

Για τα φαρμακεία από 27-1-2020.

 

Επισυνάπτονται η ανακοίνωση τροποποίησης και το τροποποιημένο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails