Διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωματεύσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τις σφραγίδες παρόχων δημοσίου τομέα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 

Αθήνα , 07/07/2020

Αρ. Πρωτ. 2470

 

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας διευκρινίζουμε ότι :

  1. Σχετικά με τις γνωματεύσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Οι γνωματεύσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων ( μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες) οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι τις 30.06.2020, εκτελούνται βάσει της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020 (δείτε εδώ-άρθρο 53) και της εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ υπ’ αριθμ. ΔΑ3Α/21/οικ.9932/ 06.04.2020 (δείτε εδώ). Οι οδηγίες είναι αναρτημένες στο site του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

  1. Σχετικά με τις σφραγίδες των παρόχων δημόσιου τομέα.

Μετά από ερώτημα μας στην Διεύθυνση Φαρμακευτικής του ΕΟΠΥΥ επιβεβαιώνουμε  ότι η σφραγίδα θεράποντος γιατρού δημοσίου τομέα και μία  τουλάχιστον από τις παρακάτω σφραγίδες:

    • Στρογγυλή σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού, Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού),
    • Σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών ή
    • Στρογγυλή σφραγίδα της Μονάδας  Υγείας του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ),

μπορούν να αντικατασταθούν  από μια  σφραγίδα επί της οποίας θα αναγράφονται  τα πλήρη στοιχεία τόσο του φορέα όσο και του θεράποντα ιατρού και συγκεκριμένα :

ΔΥΠΕ , τίτλος Νοσοκομείου – κλινικής ή Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΙ, Ονοματεπώνυμο θεράποντος, ειδικότητα, βαθμός (Διευθυντής , Επιμελητής κλπ) ή τίτλος , ΑΜΚΑ , ΤΣΑΥ ή ΑΣΜ για στρατιωτικούς.

Επομένως όπου υπάρχει αυτή η σφραγίδα δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τη στρογγυλή σφραγίδα του νοσοκομείου κέντρου υγείας κλπ.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα αποστείλει  άμεσα επιστολές προς το Υπουργείο  Υγείας και  όλες τις ΔΥΠΕ  με τις οποίες θα ζητά να αντικατασταθούν όλες οι απλές σφραγίδες των γιατρών  με τις σφραγίδες που θα αναγράφονται τα στοιχεία  που αναφέραμε παραπάνω για να σταματήσει πλέον η ταλαιπωρία των ασθενών και των φαρμακοποιών .

 

Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο       ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails