Διευκρινίσεις για την τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής λογαριασμών φαρμάκων

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 

Αθήνα, 29.09.2020

Αρ. Πρωτ. 3655

 

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε πως:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του υπ’ αρίθμ. ΔΒ4Ζ/23445/ 26.08.2020 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, όσα φαρμακεία δεν έχουν εγγραφεί - πιστοποιηθεί στο site www.eopyykmes.gr, στο εξής για να μπορούν να υποβάλλουν λογαριασμό συνταγών του ΕΟΠΥΥ από 1/10/2020, θα πρέπει να προβούν στην πιστοποίηση - εγγραφή. Όσοι συνάδελφοι διαθέτουν username και password για το site www.eopyykmes.gr δεν απαιτείται να πιστοποιηθούν ξανά.
Η προϋπόθεση αυτή απαιτήθηκε για συναδέλφους οι οποίοι, χωρίς τους σχετικούς κωδικούς, το σύστημα επέτρεπε μέχρι σήμερα να εκδίδουν το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) και να καταθέτουν συνταγές.

2. Σχετικά με την ένταξη του Λιμενικού Σώματος στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ έχει εγκρίνει την σύμβαση με το Λιμενικό Σώμα, δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική Υπουργική Απόφαση. Επομένως μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και της σχετικής ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ , οι συνταγές του Λιμενικού Σώματος δεν μπορούν να εκτελούνται και να υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ.
Επομένως ισχύει ότι ίσχυε μέχρι τώρα για τις συνταγές των Λιμενικών.

3. Διευκρίνιζεται ότι κατά τη διαδικασία υποβολής των συνταγών φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ, ο υποφάκελος που θα επιγράφεται «ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ» με τυχόν εκτελέσεις των ΦΥΚ που εκτελέστηκαν μέσω της ειδικής «Πλατφόρμας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία», δεν αφορά τα ΦΥΚ εκείνα που εκτελούμε μέσα από το πρόγραμμα του φαρμακείου με ποσοστό κέρδους και τα οποία μπαίνουν με τις συνταγές της ημέρας.

4. Η υποχρεωτική έκδοση και υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής (ΣΚΠ) καταργείται από την επόμενη υποβολή της 1/11/2020 (δηλ. των συνταγών του Οκτωβρίου).

5. Σας ενημερώνουμε ότι τα παραπεμπτικά e-dapy δεν θα συνοδεύονται από το πρόσθετο φύλλο που επικολλούσαμε στο παρελθόν τα κουπόνια, το οποίο πλέον δεν θα εκδίδεται.


Με εκτίμηση

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                                                                   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με τις τροποποιήσεις.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails