Φάρμακα

Πραγματοποιήστε αναζήτηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα
Δείτε την τελευταία έκδοση του Εθνικού Συνταγολογίου (2007) από τον ΕΟΦ
Δείτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας το τελευταίο σε ισχύ δελτίο τιμών φαρμάκων
Ελέγχος γνησιότητας, ημερομηνίας λήξης, παρτίδας όλων των φαρμάκων
Δείτε όλες τις αποφάσεις ανάκλησεις προϊόντων ανθρώπινης χρήσης από τον ΕΟΦ
Η Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκωνΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails