Αναζήτηση φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

Μεταβείτε στην εφαρμογή αναζήτησης φαρμάκων του ΕΟΦ, όπου μπορείτε να βρείτε για κάθε φάρμακο:

  • Γενικά χαρακτηριστικά
  • Φαρμακοτεχνικές μορφές
  • Φαρμακολογικές κατηγορίες
  • Οδούς χορήγησης
  • Δραστικά συστατικά
  • Συσκευασίες
  • Τον Κάτοχο άδειας κυκλοφορίας
  • Τεκμηρίωση του κάθε φαρμάκου: Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ,SPC), Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη και Δημόσια Έκθεση Αξιολόγησης

Για μετάβαση στην εφαρμογή πατήστε ΕΔΩΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails