ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση στο e-ΔΑΠΥ για τις αποφάσεις ΑΥΣ

Ανακοίνωση μέσω του e-ΔΑΠΥ για τις γνωματεύσεις με απόφαση ΑΥΣ (Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου) απέστειλε ο ΕΟΠΥΥ.  Όπως επισημαίνει, "οι περιπτώσεις γνωματεύσεων στις οποίες έχει παρέλθει ο χρόνος κατάθεσης με την αιτιολογία της καθυστέρησης έκδοσης απόφασης από το ΑΥΣ, θα υποβάλλονται με συμπληρωματική υποβολή του μηνός τον οποίο αφορούν βάσει της ημερομηνίας εκτέλεσης".

Επισημαίνεται ότι "το φυσικό παραστατικό εκτέλεσης γνωμάτευσης με την υπογραφή του ασφαλισμένου ενδέχεται να είναι χειρόγραφο και να συνοδεύεται από πρωτότυπη γνωμάτευση, την απόφαση ΑΥΣ και την αντίστοιχη ηλεκτρονική εκτέλεση αυτής.

Στη συνέχεια και μόνο εφόσον αποδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής από την Αρχειοθήκη του Οργανισμού, παρακαλείσθε να προσκομίζετε στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ.) της περιοχής σας, λίστα με τους αριθμούς υποβολών των ανωτέρω περιπτώσεων, τον μήνα αναφοράς (ΜΜ/ΥΥΥΥ) και τους αριθμούς πρωτοκόλλου της Αρχειοθήκης προκειμένου αυτές να χαρακτηριστούν ως εμπρόθεσμες. Η αντίστοιχη λίστα θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του παρόχου υλικών ή φαρμακείου στην οποία θα δηλώνεται ρητώς ότι αφορά αποκλειστικά υποβολές που περιλαμβάνουν γνωματεύσεις ή/και εκτελέσεις οι οποίες συνοδεύονται από αποφάσεις ΑΥΣ".   


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails