Οδηγίες για παρόχους υπηρεσιών υγείας σχετικά με την πρόσβαση στις εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ

19/12/2019

Ανακοίνωση με οδηγίες προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας σχετικά με την πρόσβαση στις εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ εξέδωσε σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2019 ο Οργανισμός. Οι σύνδεσμοι (links) για την πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές έχουν αλλάξει μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών μετάπτωσης στο νέο DATA CENTER του ΕΟΠΥΥ.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση με τις αναλυτικές οδηγίες.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails