ΕΟΠΥΥ: Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης γνωματεύσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που λήγουν λόγω της διακοπής των ηλεκτρονικών εφαρμογών edapy τη χρονική περίοδο 13-15.12.2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 13/12/2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Λαμβάνοντας υπόψη την από 13/12/2019 έως 15/12/2019 διακοπή των ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΕΟΠΥΥ, λόγω εργασιών μετάπτωσης, υπενθυμίζεται ότι η Ημερομηνία Εκτέλεσης γνωματεύσεων, η οποία εισάγεται στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής eΔΑΠΥ Παροχών, είναι η ημερομηνία κατά την οποία αποδόθηκαν τα είδη στον δικαιούχο εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων που εμφανίζονται στην γνωμάτευση, ανεξάρτητα της ημερομηνίας που οι γνωματεύσεις θα καταχωρηθούν στην εφαρμογή. Η ανωτέρω δυνατότητα υφίσταται σε κάθε περίπτωση αιτιολογημένου τεχνικού προβλήματος και δύναται να ελεγχθεί.

 

Αγγούρης Γεώργιος
Γενικός Δ/ντης Οργάνωσης & Σχεδιασμού
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Προισταμενος Δ/νσης ΠληροφορικήςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails