Μεταβολή των προγραμμάτων εφημερίων Ευόσμου, Μενεμένης, Πολίχνης

Θεσσαλονίκη, 21/12/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως από το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016 θα ισχύσουν συγκεκριμένες μεταβολές στα προγράμματα εφημεριών του Ευόσμου, της Μενεμένης και της Πολίχνης.

Πιο συγκεκριμένα, τα υφιστάμενα τοπικά επιμέρους προγράμματα εφημεριών των περιοχών αυτών καταργούνται και οι φαρμακοποιοί που ανήκουν σε αυτές τις περιοχές εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραμμα εφημεριών του πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 

Οι συνάδελφοι τους οποίους αφορούν οι παραπάνω αλλαγές ενημερώνονται ήδη από τη γραμματεία του Συλλόγου για τις λεπτομέρειες που αφορούν τον καθένα ξεχωριστά. 

Οι αλλαγές αυτές θα εμφανιστούν αυτόματα στις καρτέλες στις 2 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζουμε πως μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι συνάδελφοι έχουν το δικαίωμα να επωφεληθούν από τις επιπλέον καρτέλες εφημεριών που χορηγούνται προαιρετικά, κατόπιν ηλεκτρονικής τους αίτησης μέσω της νέας μας ιστοσελίδας. Την αίτηση θα βρείτε στο μενού Μέλη -> Επικοινωνία Μελών το οποίο όμως εμφανίζεται μόνο στους συνδεδεμένους χρήστες.

Για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, χρησιμοποιείτε ως username τον αριθμό μητρώου σας στο Σύλλογο και ως password τον αριθμό ΔΙΛΟΦ του φαρμακείου.

Μπορείτε να βρείτε το username σας αναζητώντας τον εαυτό σας στο μενού Σύλλογος -> Μέλη Συλλόγου. 

 

Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails