Προσαρμογή Λειτουργίας Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ λόγω του κορονοϊού

11/03/2020

 

Ο ΕΦΚΑ απεστειλε ενημερωτική εγκύκλιο με θέμα "Προσαρμογή Λειτουργίας Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ λόγω του κορονοϊού".

Επισυνάπτονται η εγκύκλιος και νεότερο δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ. Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails