Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.: Nέα παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 30/9/2020

 

ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ

Aθήνα 30/06/2020

Αριθ. Πρωτ. 5305

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Nέα παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες αποφάσισε εκ νέου παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης, για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 30/9/2020.

Ειδικότερα, με την παράταση της ρύθμισης συνεχίζεται η παροχή διευκόλυνσης στους εργοδότες με την υπαγωγή σε αυτήν του συνόλου των οφειλών τους, είτε με εφάπαξ εξόφληση, με έκπτωση 95% επί των κάθε είδους πρόσθετων τελών και τόκων, είτε με αποπληρωμή έως και 80 δόσεις και εφαρμογή έκπτωσης μέχρι και 80% επί των προστίμων, σύμφωνα με την κλίμακα των δόσεων. Επιπλέον, στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές προς το Ταμείο έως και τον Απρίλιο του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Oι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση (επισυνάπτεται αίτηση στο τέλος του κειμένου) θα γίνονται δεκτές έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. (www.teayfe.gr) και προτείνεται είτε να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή ταχυδρομικώς, είτε θα μπορούσε να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του εργοδότη στην έδρα του Ταμείου στο προβλεπόμενο ωράριο.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κωστούρος

 

Επισυνάπτονται η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση και η ανακοίνωση του ΤΕΑΥΦΕ.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails