Τ.Ε.Α.Y.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.: Νέα ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

26/02/2020

 

Ενημερωτικό δελτίο Τύπου για τη νέα ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2020, απέστειλε το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.. 

Διαβάστε το επισυναπτόμενο αναλυτικό έγγραφο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails