Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

Ιδρυθέν το 1837

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 24/07/2020

 

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία της πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σύμφωνα με την "Απόφαση Πιστοποίησης" του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκαπίδευσης (ΕΘΑΑΕ), "το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων".

Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 29.05.20 έως 28.05.24.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Πρόεδρος της ΟΜΕΑ

Δ.Μ. Ρέκκας-Γ. ΒαλσαμήΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails