Από 12 έως 28 Φεβρουαρίου θα διαρκέσει η δεύτερη εξεταστική περίοδος για την πιστοποίηση των φαρμακοποιών για τους εμβολιασμούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 11/2/2020

Αρ. Πρωτ. 504

 

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας

 

Ξεκινάει αύριο Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 στις 10:00 π.μ. η δεύτερη εξεταστική περίοδος για την Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών. Η περίοδος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 21:00.
Η εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα πρέπει να απαντηθούν σωστά 12 ερωτήσεις μέσα σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών.

Απαραίτητο στάδιο αποτελεί η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου «Επικαιροποίηση Στοιχείων Χρήστη» στην ενότητα 3.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                            Κωνσταντίνος Κούβαρης

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails