Προσωρινή επίλυση προβλήματος έκδοσης φορολογικών ενημεροτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 8/5/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ

 

Για όσους συναδέλφους αδυνατούν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα μέσω taxisnet εξαιτίας αδυναμίας τους συστήματος, παρόλο ότι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους, ο ΠΦΣ ζήτησε από τον ΕΟΠΥΥ – και έγινε δεκτό- να σταλούν οι φορολογικές ενημερότητες είτε απευθείας από τους ίδιους τους φαρμακοποιούς , είτε μέσω των διανεμητικών λογαριασμών για όσους συλλόγους διαθέτουν, στις ΠΕΔΙ (οι οποίες αναμένεται να ενημερωθούν σήμερα από τον ΕΟΠΥΥ), μετά την κατάθεση των συνταγών Απριλίου και το αργότερο μέχρι τις 18 Μαΐου.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails