Έκδοση εγχειριδίου σωστής χρήσης όλων των αναπνευστικών συσκευών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 19 Νοεμβρίου 2019

 

 

AΡΙΘΜ. Πρωτ: 2201

 

Προς: Τα Μέλη του ΦΣΘ

 

Θέμα: «Έντυπο για αναπνευστικές συσκευές»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενασχόλησης μας με την εκπαίδευση των φαρμακοποιών και της προσπάθειας να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το φαρμακείο, προχωρήσαμε στην έκδοση ενός εγχειριδίου σωστής χρήσης όλων των αναπνευστικών συσκευών που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην ελληνική φαρμακευτική αγορά.

Μέσα από τις σελίδες του μπορείτε να ενημερωθείτε με πλήρη και περιεκτικό τρόπο για τις οδηγίες που πρέπει να δώσετε στους ασθενείς που χρησιμοποιούν φάρμακα με αναπνευστικές συσκευές.

Συνιστούμε σε όλους, ακόμη και σε όσους ήδη γνωρίζετε τη χρήση αυτών των συσκευών, να προχωρήσετε σε μια προσεκτική ανάγνωση του εγχειριδίου, καθώς είναι σίγουρο ότι θα εντοπίσετε πληροφορίες που είτε έχουν ξεχαστεί είτε έχουν αλλάξει είτε δεν έχουν τύχει δέουσας προσοχής.

Είμαστε βέβαιοι για την αποδοχή του εγχειριδίου και την αξιοποίησή του από τα μέλη μας, ενώ δεσμευόμαστε ότι ανάλογες ενέργειες θα ακολουθήσουν και στο μέλλον.

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                        ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 
Επισυνάπτεται το εγχειρίδιο, το οποίο ήδη σας έχει σταλεί και ταχυδρομικώς.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails