ΕΟΦ: Ανάρτηση θετικού καταλόγου προς διαβούλευση

01/07/2020

 

Ανακοίνωση ΕΟΦ

Ανάρτηση Θετικού Καταλόγου προς Διαβούλευση

 
Σύμφωνα με το άρθρο 251 του Νόμου 4512/2018 αναρτάται ο Αναθεωρημένος Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων, κατόπιν των: 
Α.  Δ3(α)34065/16–6–2020  
Β.  Δ3(α)39008/30–6–2020  
Γ.  Δ3(α)41060/30–6–2020  
Υπουργικών Αποφάσεων περί  ένταξης φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων φαρμάκων 
Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη αναφορά για τυχόν υφιστάμενα λάθη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, [email protected] και [email protected]  έως τις  5 – 7 – 2020. 
 
Για να δείτε το αρχείο LISTA_INPUT July 2020 πατήστε εδώ
Για να δείτε το αρχείο LISTA_INPUT_N3816 July 2020 πατήστε εδώ
 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails