Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ με αρ. πρωτ.: 131475/11.11.19 για παράλληλες εξαγωγές

27/01/2020

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την τροποποίηση της απόφασης με αρ. πρωτ.: 131475/11.11.19 περί «Προσωρινής Απαγόρευσης των Παράλληλων Εξαγωγών και της Ενδοκοινοτικής Διακίνησης».

Επισυνάπτεται η αναλυτική ανακοίνωση του ΕΟΦ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails