ΕΟΦ: Τροποποίηση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα

11/11/2019

Ο ΕΟΦ προχώρησε σε τροποποίηση της απόφασής του με αρ.πρωτ. 11859/8-10-2019 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.
Επισυνάπτεται η νεότερη απόφαση.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails