Ανακοίνωση για το BREXIT

19/02/2020

 

Ανακοίνωση με οδηγίες για το BREXIT εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails