Επιστολή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την έρευνα αγοράς υγειονομικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 1052


Προς : Επιτροπή Ανταγωνισμού


Θέμα: «Έρευνα Αγοράς Υγειονομικού Υλικού»


Λάβαμε γνώση από φαρμακοποιούς από όλη την Ελλάδα, ότι η Επιτροπή Σας έχει προβεί στην διεξαγωγή έρευνας με θέμα: «Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ανατιμήσεις και ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό και άλλα προϊόντα» διά της αποστολής σχετικών ερωτημάτων στους φαρμακοποιούς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε αυτήν την δύσκολη για την χώρα μας χρονική στιγμή, ως γνωρίζετε, οι φαρμακοποιοί από κοινού με τους υπόλοιπους συναδέλφους υγείας, σε καθημερινή βάση δίνουν αγώνα για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Επί σκοπώ συνδρομής στο έργο σας θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κάτωθι όσον αφορά στα ερωτήματα που απευθύνονται στα φαρμακεία:
Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων φαρμακείου εκδίδει αποδείξεις από την ταμειακή μηχανή. Στις εν λόγω αποδείξεις λιανικής πωλήσεως δεν αναγράφεται αναλυτικώς και ειδικώς το πωλούμενο είδος, παρά μόνο γενική αναφορά του είδους τους (πχ φάρμακα, παραφάρμακα, καλλυντικά), ο αναλογούν ΦΠΑ ανά είδος, καθώς και η τιμή πώλησης. Μόνο στις αποδείξεις που εκδίδονται από τους Η/Υ από τα φαρμακεία που τηρούν μηχανογραφημένη αποθήκη, είναι δυνατό να διαπιστωθεί ακριβώς το πωλούμενο είδος.
Δεδομένου λοιπόν ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των φαρμακείων δεν τηρεί μηχανογραφημένη αποθήκη είναι όλως δυσχερής η δυνατότητα των φαρμακείων να εξεύρουν και να χορηγήσουν τιμολόγια αγοράς που αφορούν στα υπό διερεύνηση από την Επιτροπή Σας είδη. Πολλά δε φαρμακεία στερούνται μηχανημάτων scanner.
Επίσης, αναφορικά με τα υπόλοιπα ερωτήματα, η απάντηση επ’ αυτών δεν είναι ευχερής από τον φαρμακοποιό ούτως ή άλλως (πόσω μάλλον εν μέσω της παρούσας κρίσης Δημόσιας Υγείας) και θα πρέπει να αποταθούν στους λογιστές και στους φοροτεχνικούς που συνεργάζονται, ώστε φερ’ ειπείν να δηλωθεί ορθώς το περιθώριο μεικτού ή καθαρού κέρδους επί των διερεύνηση ειδών. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πλέον σύνηθες είναι τα φαρμακεία να μην έχουν ένα βασικό προμηθευτή και βασικό πελάτη των εν λόγω ειδών.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένων υπ’ όψιν των ειδικών συνθηκών που επικρατούν καθώς και τη σωματική και ψυχική κόπωση των φαρμακοποιών, καθίσταται σαφές ότι προκύπτει αντικειμενική δυσκολία να απαντηθούν τα ερωτήματα που η Επιτροπή Σας έχει υποβάλει.
Για το λόγο αυτό και κυρίως επί σκοπώ συνδρομής στο έργο σας, φρονούμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε τα ερωτήματα που έχετε υποβάλει προς τους φαρμακοποιούς, κατά τρόπο που θα παραμείνει χρήσιμος και ουσιαστικός στην έρευνα σας.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 
Επισυνάπτεται και δεύτερη ενημερωτική επιστολή του ΠΦΣ.
 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails