Τεχνικές εργασίες αναβάθμισης στον ΕΟΠΥΥ

24/01/2020

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι "στις 26/01/2020, ημέρα Κυριακή και για το χρονικό διάστημα από 08:00 π.μ έως 12:00 π.μ, έχουν προγραμματιστεί εργασίες αναβάθμισης στο Computer Room του ΕΟΠΥΥ. Ενδεχομένως να υπάρχουν καθυστερήσεις στην παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών ή ολιγόλεπτη διακοπή στην παροχή αυτών".

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails