Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου τίθεται σε ισχύ το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους των Ενόπλων Δυνάμεων

06/02/2020
 
To Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 τίθεται σε εφαρμογή το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), το οποίο αφορά στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, αρχικά των εν ενεργεία (ε.ε.) στρατιωτικών των 3 Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των υπ’ αυτών ασφαλισμένων μελών τους. Οι συνταγές των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ, καθώς και των έμμεσων μελών τους θα εκδίδονται έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα “Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)”, “Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)”, “Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)”  κατ' αντιστοιχία  με τoν Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο υπηρετεί ο ασφαλισμένος.
 
Έχει οριστεί μια μεταβατική περίοδος ως τις 31 Μαρτίου 2020 κατά την οποία θα γίνονται αποδεκτές και χειρόγραφες συνταγές.
 
Απαιτείται θεώρηση για συνταγές φαρμάκων αξίας άνω των 150 €.
 
Δείτε εδώ το αναλυτικό έγγραφο με τις οδηγίες από το ΓΕΕΘΑ.
 
Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
 
"Γνωρίζεται ότι από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, τίθεται σε εφαρμογή το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), το οποίο αφορά στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, αρχικά των εν ενεργεία (ε.ε.) στρατιωτικών των 3 Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των υπ’ αυτών ασφαλισμένων μελών τους.
 
Η εφαρμογή έχει πολλαπλά οφέλη καθόσον:
 
α. Συμβάλλει στον ορθότερο και ταχύτερο έλεγχο των εντολών φαρμάκων των ασφαλισμένων, διότι θα ελαχιστοποιήσει το χρόνο αποζημίωσης των ε.ε. στελεχών. Σημειώνεται ότι η διαδικασία κοστολόγησης των φαρμακευτικών συνταγών ήταν σχετικά χρονοβόρα.
 
β. Αποφεύγεται η ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους, καθώς θα υπάρχει δυνατότητα συνταγογράφησης επαναλαμβανομένων συνταγών φαρμάκων έως και 6 μήνες χωρίς θεώρηση.
 
γ. Δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα συνταγογράφησης για το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ (σε κάθε Μονάδα που διαθέτει ιατρό).
 
Περαιτέρω διευκρινίσεις επί του ΣΗΣ θα παρέχονται από τις Μονάδες".
 
 
 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails