Ημερομηνία εξετάσεων υποψήφιων βοηθών φαρμακείου περιόδου Φεβρουαρίου 2020

05/02/2020

Ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας η ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2020 Βοηθών Φαρμακείου. Στην Θεσσαλονίκη είναι την Πέμπτη 13/02/2020 και την Παρασκευή 14/02/2020 και ώρα 09:00-12:00 για την προφορική και γραπτή εξέταση αντίστοιχα, στην αίθουσα σεμιναρίων του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (2ος όροφος κτ. Βιολογίας-Φαρμακευτικής) και Δ12 (ισόγειο κτ. της Φυσικομαθηματικής Σχολής αντίστοιχα). 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του Υπουργφείου Υγείας.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails