Άρχισε η διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση των φαρμακοποιών για τους εμβολιασμούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Aθήνα, 16/01/2020

Αρ. Πρωτ. 184

ΠΡΟΣ
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας


Από σήμερα μπορείτε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα διαρκέσουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Η διαδικασία περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και για να πιστοποιηθείτε επιτυχώς θα πρέπει να απαντήσετε σωστά σε 12 ερωτησεις τουλάχιστον, μέσα σε 30 λεπτά. Διαβάστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ και συμπληρώστε τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο Επικαιροποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ στην 3η Ενότητα. Για την προετοιμασία, σας προτείνουμε να εκτελέσετε 3 ολοκληρωμένα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στην 2η Ενότητα.


Με τιμή

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                          ΚΩΝ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 
 
 

 

 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails