Νέο ΦΕΚ με τιμές αποζημίωσης ταινιών μέτρησης σακχάρου

24/09/2020

 

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β' 4089/23.09.2020 με νέες τιμές αποζημίωσης ταινιών μέτρησης σακχάρου στο αίμα.

Επισυνάπτεται το νέο ΦΕΚ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails