Επείγουσες ενέργειες για φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, λήξη συνταγών και στρόγγυλες σφραγίδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 

Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2020  

 

AΡΙΘΜ. Πρωτ: 548

 

Προς: Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

 

 

Θέμα: "Επείγουσες ενέργειες για φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, λήξη συνταγών και στρόγγυλες σφραγίδες"

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει, σας ζητεί να ενεργήσετε άμεσα ώστε ο ΕΟΠΥΥ να αναζητά υπηρεσιακά την φορολογική και την ασφαλιστική ενημερότητα των φαρμακοποιών που καταθέτουν τις συνταγές φαρμάκων, ως εκ του Νόμου οφείλει, όπως ακριβώς ισχύει και με τις γνωματεύσεις του e-ΔΑΠΥ.

Επίσης σας ζητούμε να μεριμνήσετε ώστε να παραταθεί η ισχύς και των επαναλαμβανόμενων συνταγών που έχουν λήξει (αφορά συνταγές που μπορεί, για παράδειγμα, να εκδόθηκαν Ιανουάριο και η τρίτη εκτέλεσή τους να είναι τον Μάρτιο).

Τέλος σας ζητούμε να προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι πλέον υποχρεωτική η στρόγγυλη σφραγίδα στις συνταγές που έχουν εκδοθεί σε δημόσιες δομές, των οποίων οι γιατροί δεν έχουν έως τώρα τροποποιήσει τις σφραγίδες τους, ώστε να μην  είναι απαραίτητη η στρόγγυλη. Δημιουργείται σοβαρό ζήτημα για τους πολίτες που θα πρέπει να μετακινούνται ξανά όταν το δημόσιο ίδρυμα έχει ξεχάσει την τοποθέτηση της απαραίτητης στρόγγυλης σφραγίδας επί των συνταγών. Επίσης αυτό να ισχύσει και αναδρομικά για τις συνταγές και γνωματεύσεις του Μαρτίου 2020.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                        ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails