Διαδικασία Χορήγησης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 3/3/2020

Αρ. Πρωτ.  740

 

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα :

  1. Αρχείο Εxcel  το οποίο  θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με τα ονόματα των Φαρμακείων των συλλόγων σας που  ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΦΥΚ  και το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, (σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπογραφείσας Συλλογικής Σύμβασης για την Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους  που σας έχουμε κοινοποιήσει) στην διεύθυνση: [email protected]
  2.  Σχέδιο Οδηγιών Χρήσης (Version 2.0.0)  του ΕΟΠΥΥ για την λειτουργία της Πλατφόρμας για την διάθεση των ΦΥΚ.

 Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η Πλατφόρμα για τα ΦΥΚ θα λειτουργήσει μετά την αποστολή από τους Συλλόγους των αρχείων με τα ονόματα των φαρμακοποιών που ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να συμμετάσχουν στην  διαδικασία. Σχετική ανακοίνωση θα ακολουθήσει.

Με εκτίμηση,

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΥΚ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΠΥΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails