Επιστολή του ΠΦΣ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για τα προβλήματα στην Πλατφόρμα Διάθεσης των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα 1.04.2020

Αρ. Πρωτ. 1140

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Πλαγιανάκο Βασίλη


Κοινοποίηση
– Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα Καρποδίνη Θεανώ
-Διεύθυνση Φαρμάκου- Γεν. Διεύθυνση Οργάνωσης
Και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

Υπόψη: Προϊσταμένης κας Γιώτας Λίτσα
– Γενικό Δ/ντη Οργάνωσης και Σχεδιασμού
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, κ. Αγγούρη Γεώργιο

 

Κύριε Πρόεδρε,

Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης των φαρμακείων στην Πλατφόρμα Διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους παρατηρήθηκε πως σε μερίδα συναδέλφων φαρμακοποιών το σύστημα δεν αναγνωρίζει το ΑΦΜ τους.

Επιπρόσθετα, φαρμακοποιοί οι οποίοι διαθέτουν δύο φαρμακεία με το ίδιο ΑΦΜ αναφέρουν ότι αδυνατούν να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό και στα δύο , καθώς το σύστημα με την αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου εμφανίζει ένα από τα δύο.

Παρακαλούμε για την επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων προκειμένου οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί να μπορέσουν να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να αυξηθεί ο αριθμός των φαρμακείων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία χορήγησης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Επιπλέον, γινόμαστε δέκτες ερωτημάτων σχετικά με την δυνατότητα των ανασφάλιστων να λαμβάνουν τα σκευάσματα που ορίζονται από την Συλλογική Σύμβαση ΕΟΠΥΥ και Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Παρακαλούμε για την παροχή διευκρινίσεων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Με εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails